اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/08/21
کل خالص ارزش دارائی ها 39,925,706,106,745 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,930 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,044,014 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,012,886 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 39,494,036

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/08/23

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري صبا تامين

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك توسعه تعاون

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري صبا تامين

مدیران سرمایه گذاری:

ابوالفضل لطفي آرباطان، محمد امين قهرماني، سعيد يوسفي شالي

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

enamad