بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/02
کل خالص ارزش دارائی ها 39,381,038,800,810 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,002,085 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,027,728 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,679 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 39,299,075

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون صبا

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/08/23

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري صبا تامين

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك توسعه تعاون

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري صبا تامين

مدیران سرمایه گذاری:

ابوالفضل لطفي آرباطان، محمد امين قهرماني، سعيد يوسفي شالي

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

نمودار‌ها