اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/24
کل خالص ارزش دارائی ها 99,635,158,232,964 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,522 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,002,895 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,011,326 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 98,597,660

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/08/23

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري صبا تامين

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك توسعه تعاون

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري صبا تامين

مدیران سرمایه گذاری:

هادي قره باغي يامچي ، ابوالفضل لطفي آرباطان، آرمان احمدي پور

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

enamad