افزایش سقف واحدهای صندوق و حذف کارمزد ابطال

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند که با توجه به مصوبات مجمع مورخ ١١/١١/٩٤ صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ٥٠٠هزار واحد به ١٠ میلیون واحد افزایش یافت و همچنین کارمزد ابطال هر واحد سرمایه گذاری نیز حذف گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده صورت جلسه صندوق به منوی گزارشات قسمت مجامع صندوق مراجعه فرمائید.