امکان ثبت درخواست صدور

بدین وسیله به اطلاع سرمایه گذاران و همکاران محترم شعب می رساند با توجه به پر شدن سقف صندوق، درخواست صدور بصورت محدود از محل ابطالی ها برای تمامی شعب سه شنبه مورخ 96/5/3ساعت 11 مجاز خواهد شد. لذا درخواست می گردد همکاران محترم به پیام های ارسالی از طریق سیستم نرم افزاری صندوق دقت نمایند تا اشتباهی در ثبت درخواستهای مربوطه پیش نیاید.