امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون صبا در تاریخ 1394/06/28 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 13 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مورخ 99/08/17
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مورخ 99/04/18
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مورخ 99/04/17
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مورخ 1399/01/23
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مجمع مورخ 1398/10/18
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مجمع مورخ 1398/09/20
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مجمع مورخ 1398/08/29
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مورخ 1398/03/25
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مجمع مورخ 1398/02/18
کاهش نرخ سود پیش بینی شده از 22 به 20 و حذف کارمزد ضامن سودآوری
جلسه مجمع 1395/06/10
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مجمع مورخ 1395/09/29 اختیار معامله خرید سهام
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مجمع مورخ 1395/04/15
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مجمع مورخ 1395/04/15 گواهی سپرده کالایی
تغییرات امیدنامه مربوط به جلسه مجمع مورخ 1395/02/18
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 96/06/08
تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
تغییرات اساسنامه مربوط به جلسه مجمع مورخ 11395/04/15 گواهی سپرده کالایی
افزایش سقف واحدهای صندوق و حذف کارمزد ابطال
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/12/23
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/12/05